KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG
    Trường THCS Bắc Lý được thành lập năm 1967 với tên gọi là trường cấp 2 Bắc Lý. Trường được xây dựng trên địa bàn thôn Cầu Rô - Bắc Lý - Hiệp Hòa - Bắc Giang với diện tích khuôn viên 9121m2.

                Từ ngày thành lập đến nay, cùng với sự phát triển đi lên của đất nước, trường THCS Bắc Lý không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng trường đã trải qua 5 thời kỳ.

                - Thời kỳ 1967 - 1975: Là thời kỳ trường mới được thành lập, cả nước đang tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có thầy giáo theo lời kêu gọi của Tổ Quốc đã gác bút nghiên lên đường cứu nước, học sinh phải học trong điều kiện cơ sở vật chất vô cùng khó khăn nhưng sự phát triển về số lượng, về chất lượng vẫn không ngừng, từ chỗ trường  chỉ có 03 lớp ( 02 lớp 5 và 01 lớp 6) năm 1967 đến năm 1975 đã có 9 lớp. Được Bộ giáo dục đầu tư trọng điểm về cơ sở vật chất. Là đơn vị đầu tiên trong huyện Hiệp Hòa xây dựng 8 phòng học 2 tầng.

                - Thời kỳ 1976 - 1990: Đây là thời kỳ đất nước thống nhất có nhiều cải cách trong giáo dục, trường đã sát nhập cấp 1 và cấp 2 thành trường PTCS Bắc Lý. Nhà trường lúc này có 04 cán bộ quản lý, số cán bộ giáo viên tăng, chất lượng giáo dục đảm bảo và duy trì nhà trường được xếp loại khá trong huyện.

                - Thời kỳ 1990 - 1993: Năm học 1990 - 1991, trường lại tách thành trường cấp 1 và cấp 2, lúc này cấp 2 chỉ còn có 09 lớp với 346 học sinh. Những năm 1990  - 1993, cùng với sự thăng trầm chung phong trào học tập trong xã giảm. Cụ thể: năm 1991- 1992 chỉ còn có 08 lớp với 354 học sinh, năm 1992 - 1993 có 10 lớp với 419 học sinh, tỷ lệ HS bỏ học tương đối cao.

                - Thời kỳ 1994 - 2006: Cùng với sự phát triển của đất nước, nhà trường cũng không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng. Đặc biệt, năm học 2003 - 2004, nhà trường có 30 lớp với 1248 học sinh ( tăng 4 lần so với năm 1990). 5 năm liền từ 2000- 2004 nhà trường đạt tiên tiến và tiên tiến cấp tỉnh, năm học 2000 - 2001 đạt tập thể lao động tiên tiến cấp Tỉnh. Các năm học 1996 - 1997, năm học 1998 - 1999, năm học 2001 - 2002 và năm học 2003 - 2004 nhà trường đều đạt tập thể lao động tiên tiến.

                - Thời kỳ 2007 - 2017: Thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhà trường chuẩn bị và xây dựng trường để đạt chuẩn quốc gia, nhà trường đã tham mưu với chính quyền địa phương tăng cường xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học, phòng chức năng. Đội ngũ giáo viên tích cực học tập nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng với yêu cầu của trường chuẩn. Tháng 12/2013 trường THCS Bắc Lý được UBND tỉnh Bắc Giang kiểm tra và công nhận đạt chuẩn quốc gia. Đến năm học 2014-2015: 100% giáo viên đã đạt chuẩn và trên chuẩn có 01 giáo viên dậy giỏi cấp tỉnh, 6 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, số HSG các cấp tăng vượt bậc có học sinh đạt giải cấp Quốc gia, điểm HS thi tuyển sinh lớp 10 tăng cao so với nhiều năm trước. Trong 10 năm có 8 năm nhà trường đạt tập thể lao động tiên tiến các năm học 2006 - 2007, 2007 - 2008, 6 năm liên tục từ 2011 - 2017, đạt Tập thể lao động tiên tiến.

            Trong 2 năm học 2015-2017 để chuẩn bị cho kiểm tra chuẩn Quốc gia lần 2 trường THCS Bắc Lý có nhiều sự chuyển biến tiến bộ về CSVC, bộ mặt nhà trường khang trang sạch đẹp hơn, số lượng giáo viên giỏi các cấp cũng tăng đạt số lượng cao nhất từ trước tới nay. Toàn trường có 4 đ/c đạt GVG cấp tỉnh, 8GVG cấp huyện và 1 chiến sĩ thi đua cấp huyện.